Tae-Kwon Do

Taekwondo – träning för alla
Huvudmålet med all träning är att stärka individens
fysiska och psykiska förmåga. Framförallt skall varje individ känna att han/hon har presterat något efter varje träningspass. Det viktiga är att träningen kan erbjuda något för alla oavsett vilka mål man själv har. Taekwondo ger en väldigt allsidig träning för hela kroppen, du tränar bl.a. upp kondition,  styrka, självförtroende, smidighet, balans och koncentration.

Hur ser ett träningspass ut?
Träningspassen startar alltid med en ordentlig uppvärmning för att undvika skador. Därefter tränas olika tekniker, kondition och styrketräning.
Den traditionella disciplinen är något som man får lära sig ifrån början och krävs för att kunna vara med på träningarna.
 1. Poomse
  Poomse betyder mönster.
  Poomse är ett sätt att lära sig Taekwondo. Genom att
  träna attack och försvarsrörelser mot en osynlig mot-
  ståndare, lär sig eleven att bli skickligare på olika rörelser
  och tekniker. Poomse hjälper eleven att utveckla förmågan
  att kontrollera andningen och styrkan i armar, kropp och ben.

  Linjen och riktningen i rörelserna används för att lära sig poomse. Det visar grunderna till hur teknikerna är tänkta.Meningen med Poomse
  Varje Taegeuk representerar en teori symboliserad av ett
  koreanskt tecken. Meningen med poomseträningen är att
  lära sig försvar- och attacktekniker mot en tilltänkt mot-
  ståndare i ett förutbestämt mönster.
 2. Gyorogi (kamp) i Tävling
  Utförs mot en motståndare på  kampyta som är 10X10m
  För seniorer damer och herrar gäller 8 viktklasser och för
  juniorer damer och herrar gäller 10 viktklasser.

  Effektiv matchtid skall vara 3 ronder x 2 min med pausvila på
  1 min/30s mellan ronderna för herrar seniorer. Damer seniorer ochjuniorer har en effektiv matchtid på 3 ronder 2 min.
  Det gäller att under stränga regler skaffa sig poäng genom
  kontrollerade slag och sparkar på tillåtna träffytor som är för
  ändamålet försedda med godkända skydd. Slag mot huvdet
  är strängt förbjudet.Fyra  kantdomare avgör vilka attacker som är poängivande
  genom att trycka på en röd eller blå knapp som representerar
  de två tävlandes färger på kroppskyddet. Minst två av kant-
  domarna måste ha tryckt inom en sekund intervalls tid för att datorn skall registrera poäng. Matchdomaren  dömmer matchen.
  Ett jurybord finns som övervakar poängsystemet och att alla följer gällande regler,kontrollerar matchtid och redovisar förändringar i poängställningen under pågående match.
 3. Regler och etikett
  Att träna TKD skall vara kul och givande men kan få allvarliga
  konsekvenser om det utövas på fel sätt. Därför finns det regler
  som skall följas för att förebygga att TKD inte missbrukas i och
  utanför dojang.

  Reglerna är också till för att skydda eleven under träningen och
  även för att vi skall få en så effektiv träning som möjligt.
 4. Förhållningsregler i Trelleborgs Taekwondo Klubb
  -Buga mot flaggan och instruktören när du går in och ut ur dojang.-Var tyst under träningen om du inte är tilltalad.
  -Håll alltid din dräkt i gott skick.
  -Om dräkten under träning hamnar i oordning ska du vända dig bort ifrån övriga, rätta till den och sedan återgå till träningen.
  -Var aldrig respektlös mot instruktören. Även en elev har rätt till en avvikande åsikt men eleven måste följa instruktionen först och diskutera senare efter träningen.

  -Spring inte runt i lokalen, dojang är ingen lekplats.

  -Om man måste lämna dojang så frågar man instruktören först.-Om man har någon skada så talar man om det för instruktören
  innan träningen.
  -När du kommer till träningen skall du ha klippta och rena naglar.
  -Var alltid ett föredöme för de lägre graderade, det är naturligt att
  de försöker efterlikna de äldre eleverna.
  -Tala till varandra på ett respektfullt sätt och undvik svordomar.
  -Kom ihåg att en elevs uppträdande utanför träningslokalen speglar arten och instruktören, uppträd passande.
  Klubben tillåter inte att kunskaperna missbrukas. Vid missbruk blir vi tvungna att utesluta den som missbrukat TKD ur klubben.
 5. Terminologi PDF dokument >>>
 6. Gradering PDF dokument >>>
 7. Information om de olika Poomsaen, vänligen KLICKA HÄR!
 8. Förklaring för de olika Poomsae vänligen KLICKA HÄR!

IMG_8074IMG_8073IMG_8069IMG_8068IMG_8067IMG_8066IMG_8065IMG_8064IMG_8057IMG_8054IMG_8053IMG_8051