antiDant

Trelleborgs Taekwondo Klubb är sedan den 1 november 2012 antiDant diplomerade av Skåne Idrotten & Trelleborgs Kommun. AntiDant står för:  anti Doping, Alkohol, Narkotika, Tobak.

antiDant diplomeringen är giltig fr o m 2012-11-01 t o m 2014-10-30 och rediplomeringen   fr o m 2014-11-01 t o m 2016-10-30.

Revidering är inlämnad för rediplomering och klubben inväntar besked från Skåne Idrotten.

Den senaste policyn går att läsa här Anti DANT, 2014

Det finns kopior av antiDant policyn i klubben.


IMG_8074IMG_8073IMG_8069IMG_8068IMG_8067IMG_8066IMG_8065IMG_8064IMG_8057IMG_8054IMG_8053IMG_8051